1. Home
  2. Honda R&D Technical Review Vol.28 No.2

Technical Review e-Book: Details

Title:
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.2
Size:
17Mbyte
Number of pages:
130
Date of issue:
Sep 01, 2016

List of papers included

Styling Design of the CRF1000L Africa Twin
Akihiro KOMATSU、 Midori KATSURAGAWA
Development of CRF1000L Africa Twin
Naoshi IIZUKA、 Yutaka YAMAKURA、 Yoshiyuki IMAI、 Akihiro IIDA、 Takeshi SUGANO、 Masanori NAKAMURA、 Shinya KOYAMA、 Kenichiro NAKAMURA、 Kazuhiko ONO
Development of the PIONEER 1000
Akio HANDA、 Takeshi KAMIYAMA、 Kosuke KURODA、 Hiroshi YOKOTA、 Naoki SAKAMOTO、 Shinya NISHIYAMA、 Takeyuki KARIYASU、 Koji SATO、 Masaki YAMAZAKI
Development of High-output, Portable External Power Output System for Use with Next-generation Environment Vehicles
Koichi TSUNO、 Takayuki KOMATSU、 Miho FUNAKI、 Masanori SHIN、 Hiroyuki KANAZAWA、 Kenji OGUSHI
Development of New FC Stack for CLARITY FUEL CELL
Hideaki KIKUCHI、 Hayato KAJI、 Takayuki NISHIYAMA、 Daisuke OKONOGI、 Hitoshi HARATA
Development of Air Supply System for CLARITY FUEL CELL
Tatsuya SUGAWARA、 Takuma KANAZAWA、 Yu TACHIBANA、 Naoki IMAI
Technology for Embedding Engine Models in ECU for Model-based Development
Shusuke AKAZAKI、 Tomoya KUBO、 Kohei CHIDA、 Haruki SHIMIZU、 Fumitake YAMAZAKI
Establishment of NV Design Technology for Power Transfer Unit Gear Noise
Takuya NISHIKOJI、 Kazuhiro SAITOU、 Yoshimi HIRANO
Development of Antenna for Global Telematics
Mutsumi KATAYAMA、 Yasuhiro KONNO、 Takayuki SONE
Heavy Rare Earth-free Hot-deformed Magnet for Traction Motor
Haruhiko SHIMIZU、 Ryutaro KATO、 Yoshiyuki NAKAZAWA、 Atsushi HATTORI、 Keiko HIOKI、 Takashi OIKAWA