1. Home
  2. Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)

Technical Review e-Book: Details

Title:
Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)
Size:
15Mbyte
Number of pages:
376
Date of issue:
Dec 01, 2009

List of papers included

Summary of Honda Third-Era Formula One Chassis Development
Akio TONOMURA、 Shun KAWABE、 Nobuhisa NAKAYOKU
Explanation of Honda’s Third Era Formula One Engine Development
Kiyoshi KONDO、 Yasuhiro MOTOHASHI、 Kazushi OGIYAMA、 Hajime ENDO、 Satoshi NAKAMURA、 Nagao YANAGISAWA
Technical Description of Formula One Engine Structural Design
Kiyoshi KONDO、 Hajime ENDO、 Tetsuo GOTOU
Development of Valvetrain for Formula One Engine
Shuichi HAYAKAWA、 Kazushi OGIYAMA、 Masanori TATE
Development of Induction and Exhaust Systems for Third-Era Honda Formula One Engines
Ken NISHIMORI、 Yasuhiro MOTOHASHI、 Masayoshi TAKAHASHI、 Ryuichi FURUKAWA
CFD Technology for Formula One Engine
Naoki HANADA、 Atsushi HIRAIDE、 Masayoshi TAKAHASHI
Combustion Diagnosis of Formula One Engine Using Micro-Cassegrain Sensor
Naoki HANADA、 Atsushi HIRAIDE、 Kohei YAMADA、 Yuji IKEDA、 Atsushi NISHIYAMA
Measurement Technologies for Formula One Engines
Nagao YANAGISAWA、 Naoki HANADA、 Takeru HAMAKAWA、 Kazushi OGIYAMA、 Tetsuo GOTOU
Development of High-Pressure Fuel Supply System for Formula One Engine
Tetsuya TANAHASHI、 Kazuji ONO、 Masanori HAYAFUNE、 Yosuke SAWADA、 Atsushi SHIMIZU
Development of Seamless Shift for Formula One Car
Takashi YOSHIOKA、 Takeshi UCHIYAMA、 Katsumi KUBO、 Ryo MATSUI
Development of Honda Gears for Formula One Gearbox
Koichi KONISHI、 Hiroaki NOJIMA、 Teruoki NAGANUMA、 Hiroshi KIMURA
Development of Lightweight and Compact Differential for Formula One Car
Toshio HIYOSHI、 Yuichi SUENAGA、 Haruki YOKOYAMA、 Yoshikazu KATSUMASA
Development of Clutch System for Formula One Vehicle
Koichiro INUKAI、 Yasuo NAKAGAWA、 Hiroyuki KUSHIYAMA、 Ryuhei KATAOKA、 Yoshiki NAGATOSHI、 Keiji SHIOTA
Development Methodologies for Formula One Aerodynamics
Atsushi OGAWA、 Shujiro YANO、 Susumu MASHIO、 Takashi TAKIGUCHI、 Shinsuke NAKAMURA、 Mitsuru SHINGAI
Aerodynamics Analysis of Formula One Vehicles
Atsushi OGAWA、 Susumu MASHIO、 Daisuke NAKAMURA、 Yasutaka MASUMITSU、 Masayuki MINAGAWA、 Yusuke NAKAI
Technologies for Enhancement of Dynamic Performance of Formula One Vehicle
Hideaki SHIBUE、 Kazuhiro TANEDA、 Yasutaka KITAKI
Weight Reduction and Stiffness Enhancement Technology in Formula One Chassis Development
Hajime WATANABE、 Jun IWAI、 Naoki HIROMASA、 Terukazu EBISAWA、 Kazuhiro TANEDA
Measurement and Analysis Techniques for Formula One Chassis Development
Hideaki SHIBUE、 Tomokazu SUZUKI、 Mamoru URAKI、 Akihiro IDA、 Atsushi TSUBOUCHI、 Yasutaka KITAKI
Development of Traction Control Systems for Formula One
Kazuharu KIDERA、 Yoichiro FUKAO、 Tatsuya ITO
Development of Gearbox Control during Honda Formula One Third Era
Takayuki KISHI、 Yoshiki NAGATOSHI、 Hiromasa NAKAMURA、 Yoichiro FUKAO
Development of Direct Push Clutch Control during Honda Formula One Third Era
Takayuki KISHI、 Yoshiki NAGATOSHI、 Hiromasa NAKAMURA、 Yoichiro FUKAO
Development of Electronic Control System for Formula One
Kenichiro ISHII、 Toshiyuki NISHIDA、 Kohei TOSHIMA、 Masaki NEGORO、 Masataka YOSHIDA、 Yutaka MARUYAMA
Development of Hybrid System for Formula One
Masataka YOSHIDA、 Masato KITA、 Hirofumi ATARASHI
High-performance Shell Bearing from New Material
Kiyoshi ITO、 Makoto ASAMI、 Hiroshi KOINUMA
Development of a Hollow Crankshaft
Kiyonobu MIZOUE、 Yasushi KAWAHITO、 Ken MIZOGAWA
Development of Metal Matrix Composite Piston
Kazuhisa ISHIZUKA、 Katsuhito KUSAKAI、 Nobuyuki IMAI
Development of Hollow Titanium Connecting Rod
Sadami MINATO、 Ken MIZOGAWA
Development of Titanium Aluminide Valve
Masayuki TSUCHIYA、 Sakae TSUNASHIMA、 Hisashi HASHIMOTO
Development of DLC Coating on Camshaft and Rocker Arm
Naoaki ITO、 Masaomi YONEHARA、 Kazushige YAKUBO
Development of Laser Clad Welded Valve Seat
Nobuyuki IMAI、 Hiroaki NISHIDA
Development of Titanium Exhaust Pipe
Takeshi MUNEMURA、 Hiroshi YAMADA、 Takayuki OHNUMA
Development of High-performance Gear Materials
Daiki KONAGAYA、 Tsutomu TANAHASHI、 Takashi TANAKA
Development of DLC for Transmission Gears
Tsutomu TANAHASHI、 Yasunori ONAHA
Development of Lifecycle Management System for Racing Parts
Hidetada TANIGUCHI、 Katsunori TAGUCHI、 Masataka NODA、 Shigeo MIYAJIMA、 Osamu WATANABE
Looking Back on Assembly Activities –Racing Spirit–
Tsuyoshi ISHIHARA、 Naoto SUNAKO、 Atsushi NORIHARA、 Motoaki ISHIZAKA
Activities of Honda Racing Development
Yusuke HASEGAWA、 Shiro HISATSUNE、 Tatsuya KODAMA