1. Home
  2. Ranking of top rated PDFs downloaded

Technical Review e-Book Ranking of top rated PDFs downloaded

Ranking of top rated PDFs downloaded last month

Lists 1st to 18th PDFs (a total of 350 PDFs)

Summary:March,2021

1
Development of Deviceless Tumble Enhancement Method for Small Motorcycles
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Makoto FUJIKUBO、Yohei NAKAMURA、Yosuke INOUE、Keigo KAMEDA、Hazuki HIDAKA、Hironobu OIKAWA
2
Development of 2020 CRF1100L Africa Twin
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Kenji MORITA、Nozomi OKADA、Hiroshi OKAMURA、Shota SUZUKI
3
Development of High-efficiency CVT for 2020 Model Year CITY
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Soichiro SUMIDA、Yoshifumi MURAKAMI、Makito NAKASONE
4
Small Size Power Control Unit for 2020 Model Year FIT
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Hitoshi NISHIO、Yasuhiko KONDO、Yuichiro UENO、Kenichi NONAKA、Yukiya KASHIMURA、Kenichi TAKEBAYASHI
4
Prediction Technology for Thermal Mechanical Fatigue Strength of Cylinder Head
Honda R&D Technical Review Vol.31 No.2
Shunsuke TAKEUCHI、Yutaka SHIRAI、Toshikazu SAN'O、Yoshihiro YAMAGUCHI、Tomoaki YONENAGA、Hidetoshi ARAI、Tsuyoshi ITO、Yoshiyuki SATO、Yoshimi ISHII、Tetsuya MIYASHITA
4
Development of Horizontally-opposed Six-cylinder Engine for 2018 Gold Wing
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Hiroshi YOKOTA、Satoru NOJIMA、Yutaka SONODA、Yusuke OSAKI、Masahiro KONTANI、Satoru YAMASAKI
7
Development of 2.0 L Engine for New Accord Hybrid
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.1
Takeshi WAKAMATSU、Koji YOSHIMOTO、Motoyasu SAKAGUCHI、Yoshiharu ISHIGAMI、Nobuyuki AKAISHI、Kenji KUBOTA、Shinsuke IZUMI、Kenji NAKAMURA
7
Development of New 1.0 L I3 Gasoline Direct Injection Turbocharged Downsizing Engine
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.1
Kazuki MAEYAMA、Hirotaka KOMATSU、Masaru ASARI、Naoko MACHIDA、Akira TERAO、Yu YOSHIO、Mitsuhiro SHIBATA
9
Development of New 3.5 L V6 Turbocharged Gasoline Engine for New NSX
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.2
Takumi FUNANE、Seiji FURUMATA、Takashi KAKINUMA、Hirokazu TOCHIKI
9
New In-Line 4-Cylinder Gasoline Direct Injection Turbocharged Downsizing Engine
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.1
Koji NAKANO、Yusuke WADA、Mitsutaka JONO、Shigeru NARIHIRO
11
3D-structured Cathode Electrode for High Capacity Lithium-ion Battery
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Kiyoshi TANAAMI、Yuji ISOGAI、Shintaro AOYAGI、Kazuki OKUNO、Hiroshi TAKEBAYASHI、Kikuo SENOO、Akihisa HOSOE
11
Development of 2018 PCX and PCX HYBRID
Honda R&D Technical Review Vol.31 No.1
Jumpei OMORI、Isao SHOKAKU、Keishi TAKAYAMA
11
Technology for Realization of Gasoline Engine Brake Thermal Efficiency of 45%
Honda R&D Technical Review Vol.27 No.2
Ryutaro TAGISHI、Kenichiro IKEYA、Masanobu TAKAZAWA、Taketo YAMADA
11
Development of Motor and PCU for a SPORT HYBRID i-MMD System
Honda R&D Technical Review Vol.25 No.2
Jiro KUROKI、Hiroshi OHTSUKA
15
“N for Work” N-VAN Design Enriches Possibilities for Life with Loading and Carrying
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Maki YAMAGUCHI、Chiaki KATO、Yoshihisa YANAGIMOTO、Noriyuki ISHIDA
15
Technology for Enhancing Thermal Efficiency of Gasoline Engine by Pre-chamber Jet Combustion
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Hiroki KOBAYASHI、Kiminori KOMURA、Keitaro NAKANISHI、Atsushi OHTA、Hiroki NARUMI、Noriyuki TAKEGATA
15
Study of Suspension System for Reduction of Road Noise
Honda R&D Technical Review Vol.23 No.1
Sou NAKAMURA、Toshimitsu MAKI、Toshitaka SUGIMOTO
18
Guide Robot Management System
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Kenji NISHIMIYA、Shinya KANEKO
18
Modeling and Utilizing Expert’s Knowledge, Experience, and Thinking in Automobile Development
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Shigeto YASUHARA、Takeshi YOSHIMOTO、Hideyuki OKADA
18
Material Database for Efficient Development Using Materials Informatics
Honda R&D Technical Review Vol.32 No.2
Tsuyoshi ITO、Satoko ISHII、Hiroshi HONDA、Nao SUGIMOTO、Yoichi TOYOOKA、Toru FURUSAWA

Lists 1st to 18th PDFs (a total of 350 PDFs)