1. Home
  2. Ranking of top rated PDFs downloaded

Technical Review e-Book Ranking of top rated PDFs downloaded

Ranking of top rated PDFs downloaded last month

Lists 180th to 195th PDFs (a total of 976 PDFs)

Summary:November,2018 - October,2019

180
Development of New US Evaluation Course in Takasu Proving Ground
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.1
Ryuji ASADA、Takekatsu MATSUKURA、Eiji KARASAKI、Hiroyuki KUDO、Ko KATO
180
Life Design and Evaluation Method of Type 3 High-Pressure Hydrogen Tank for Fuel Cell Electric Vehicle
Honda R&D Technical Review Vol.26 No.1
Toshihiko KANEZAKI、Satomi MANO、Kazuo MIYAGAWA、Noboru HAYASHI、Takeshi OGAWA
180
Study of Seal Structure of High-differential-pressure Water Electrolysis Cell
Honda R&D Technical Review Vol.25 No.2
Nobuyuki KAWASAKI、Eiji HARYU、Hiroyuki ISHIKAWA、Koji NAKAZAWA、Masanori OKABE
180
Development of Electronic Control System for Formula One
Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)
Kenichiro ISHII、Toshiyuki NISHIDA、Kohei TOSHIMA、Masaki NEGORO、Masataka YOSHIDA、Yutaka MARUYAMA
185
Development of Electric Motor for “EV-neo”, Electric Motorcycle for Business Use
Honda R&D Technical Review Vol.24 No.1
Naoki KOBAYASHI
185
Development of Honda Gears for Formula One Gearbox
Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)
Koichi KONISHI、Hiroaki NOJIMA、Teruoki NAGANUMA、Hiroshi KIMURA
185
Technologies for Enhancement of Dynamic Performance of Formula One Vehicle
Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)
Hideaki SHIBUE、Kazuhiro TANEDA、Yasutaka KITAKI
185
CFD Air Flow Analysis for Air-cooled of Motorcycle Engines
Honda R&D Technical Review Vol.18 No.2
Yasushi TAKAHASHI、Yoshitsugu GOKAN
185
Development of Engine Oil Deterioration Monitoring System
Honda R&D Technical Review Vol.15 No.2
Nobuaki TAKAOKA、Hiroshi HASHIMOTO、Akihisa SAIITO、Hiroshi KUBO、Syouji KAWAUCHI、Tsuyoshi EGUCHI
190
Heavy Rare Earth-free Hot-deformed Magnet for Traction Motor
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.2
Haruhiko SHIMIZU、Ryutaro KATO、Yoshiyuki NAKAZAWA、Atsushi HATTORI、Keiko HIOKI、Takashi OIKAWA
190
6-Speed Manual Transmission for Honda S660
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.1
Masaaki IWASAKI、Takuya HOSOKAWA、Dohta YAMAMOTO
190
Styling Design of New Crossover VEZEL
Honda R&D Technical Review Vol.27 No.1
Hiroyuki YAMAMOTO
190
Development of NC700 Series
Honda R&D Technical Review Vol.24 No.2
Koki KOBAYASHI、Masaaki NEGORO、Takanori OSUKA、Toshimasa MITSUBORI、Tadashi OSHIMA
190
Development of Seamless Shift for Formula One Car
Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)
Takashi YOSHIOKA、Takeshi UCHIYAMA、Katsumi KUBO、Ryo MATSUI
195
Development of Transmission-mounted Transmission Control Unit
Honda R&D Technical Review Vol.27 No.2
Kazuki YAHATA、Koichi KONISHI、Genta INOUE、Takeharu MOTEKI
195
System Design Process in Compliance with ISO26262 Using Model-Based Design
Honda R&D Technical Review Vol.26 No.2
Hiroki SAGAMI、Shinji HIRONAKA、Ryoji MORI、Takuyuki MUKAI
195
Development of V10 500-HP Engine- Technologies for High-performance and Low-emission Clean Powertrain -
Honda R&D Technical Review Vol.22 No.2
Takahiro OKUYAMA、Takeshi FUKUZAWA、Akira HASHIMOTO
195
Development of Idling Stop System for PCX
Honda R&D Technical Review Vol.22 No.2
Takeshi YANAGISAWA、Teruhide YAMANISHI、Katsuhiro UTSUGI、Toshiya NAGATSUYU
195
Development of New Model CR-Z Honda Small Hybrid Sports Car
Honda R&D Technical Review Vol.22 No.1
Masahiro ISHIKAWA、Masaharu HOSODA、Jun TAKAHASHI、Kazuo ONODERA、Hitoshi YUKI、Toru MATSUI
195
Development of Lightweight and Compact Differential for Formula One Car
Honda R&D Technical Review F1 Special (The third Era Activities)
Toshio HIYOSHI、Yuichi SUENAGA、Haruki YOKOYAMA、Yoshikazu KATSUMASA

Lists 180th to 195th PDFs (a total of 976 PDFs)