1. Home
  2. Ranking of top rated PDFs downloaded

Technical Review e-Book Ranking of top rated PDFs downloaded

Ranking of top rated PDFs downloaded last month

Lists 1st to 20th PDFs (a total of 943 PDFs)

Summary:May,2018 - April,2019

1
Development of 2.0 L Engine for New Accord Hybrid
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.1
Takeshi WAKAMATSU、Koji YOSHIMOTO、Motoyasu SAKAGUCHI、Yoshiharu ISHIGAMI、Nobuyuki AKAISHI、Kenji KUBOTA、Shinsuke IZUMI、Kenji NAKAMURA
2
Technology for Enhancing Thermal Efficiency of Gasoline Engine by Pre-chamber Jet Combustion
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Hiroki KOBAYASHI、Kiminori KOMURA、Keitaro NAKANISHI、Atsushi OHTA、Hiroki NARUMI、Noriyuki TAKEGATA
3
Intelligent Power Unit for the 2018 Model Year Accord Hybrid
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Jun MACHIDA、Naoyoshi MADOKA、Shogo HAYASE
4
Development of New 3.5 L V6 Turbocharged Gasoline Engine for New NSX
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.2
Takumi FUNANE、Seiji FURUMATA、Takashi KAKINUMA、Hirokazu TOCHIKI
5
New In-Line 4-Cylinder Gasoline Direct Injection Turbocharged Downsizing Engine
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.1
Koji NAKANO、Yusuke WADA、Mitsutaka JONO、Shigeru NARIHIRO
6
Development of 2018 Gold Wing
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Kihoko KAITA、Yutaka NAKANISHI
6
Development of New Fuel Cell Vehicle CLARITY FUEL CELL
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.1
Kenichiro KIMURA、Teruaki KAWASAKI、Takayuki OHMURA、Yoshihiro ATSUMI、Kiyoshi SHIMIZU
8
Development of the New Civic Suspension
Honda R&D Technical Review Vol.13 No.1
Toshiya HASEGAWA、Noriaki Wada
9
Development of Horizontally-opposed Six-cylinder Engine for 2018 Gold Wing
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Hiroshi YOKOTA、Satoru NOJIMA、Yutaka SONODA、Yusuke OSAKI、Masahiro KONTANI、Satoru YAMASAKI
10
Development of New 1.0 L I3 Gasoline Direct Injection Turbocharged Downsizing Engine
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.1
Kazuki MAEYAMA、Hirotaka KOMATSU、Masaru ASARI、Naoko MACHIDA、Akira TERAO、Yu YOSHIO、Mitsuhiro SHIBATA
11
Development of New FC Stack for CLARITY FUEL CELL
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.2
Hideaki KIKUCHI、Hayato KAJI、Takayuki NISHIYAMA、Daisuke OKONOGI、Hitoshi HARATA
12
Vehicle Dynamics Performance of CLARITY FUEL CELL
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.1
Yoshihiro ATSUMI、Hiroyoshi SUZUKI、Takeshi MIYAZAKI、Shugo KAMEMOTO、Kaoru KUSAKA
13
Vehicle Dynamics Performance Enhancing Technology for New CIVIC
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.1
Mikito KOBAYASHI、Masaya YAMADA
14
Development of New FC Separator for CLARITY FUEL CELL
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.2
Yoshihito KIMURA、Satoshi OYAMA、Akihito GIGA、Daisuke OKONOGI
15
Introduction of Honda R&D Innovation Lab Tokyo
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.1
Masaki UEYAMA、Masatoshi SEKIGUCHI
16
Advanced Technology for Road Noise Reduction for New CIVIC
Honda R&D Technical Review Vol.29 No.1
Jun TSUTSUMI、Hitoshi TAKATSU、Atsuhiro YAMAZAKI
17
Development of CCM Water Content Distribution Measurement System for Fuel Cell Stack
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.1
Masahiko SATO、Hiroto CHIBA、Masajiro INOUE
17
Development of RC213V-S
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.1
Hiroshi UNUKI、Ryuji TSUCHIYA、Hodaka MUKOUHARA、Naoki MURASAWA、Satoru OKOSHI
19
Development of Air Supply System for CLARITY FUEL CELL
Honda R&D Technical Review Vol.28 No.2
Tatsuya SUGAWARA、Takuma KANAZAWA、Yu TACHIBANA、Naoki IMAI
20
Analysis of Capacity Fading for High-power Lithium Ion Rechargeable Batteries
Honda R&D Technical Review Vol.30 No.2
Pu QIAN、Tomohiro KINOSHITA、Hiroshi SAKAI、Terumi FURUTA、Mitsumoto KAWAI

Lists 1st to 20th PDFs (a total of 943 PDFs)